Sudski Registar

Sudski registar

Sudski registar je baza podataka u koju se upisuju podaci o pravnim osobama: tvrtkama, ustanovama, zadrugama, trgovcima, gospodarskim udruženjima i o podružnicama tvrtki čija su sjedišta izvan Hrvatske.